AKTUELLT

Hållbart ledarskap: Pedagogik och ledarskap för allas idrottande

Michael Jestin

Sollentuna VK har nu avslutat båda träffarna för första delen av "Pedagogik och ledarskap för allas idrottande" i projektet Hållbart ledarskap med stor uppskattning från deltagarna. En ny möjlighet att gå utbildningen "Pedagogik och ledarskap för allas idrottande: del 1" kommer ges på ett uppsamlingstillfälle senare i vår för dom som inte kunnat närvara.

Ny styrelse vald vid årsmötet

Den 26/9 höll Sollentuna Volley årsmöte i Sporthallen. Denna årets höjdpunkt var som vanligt en välbesökt historia vilket innebar att om man räknar bort avgående styrelse, nya styrelsen samt revisor och valberedning så kunde övriga deltagare räknas till en (Tack Ketil för att du kom). Efter livliga diskussioner, små hurrarop och några kaffekoppar kunde tillslut församlingen enas om en ny styrelse.

 

Ordförande Henrik Blomgren
Kassör Gun Wullf
Ledamot Håkan Wendler
Ledamot Katharina Laurin
Ledamot Mikael Sandvall
Suppleant Matilda Bouveng
Suppleant Lotta Jämtsved Millberg

Styrelsen vill tacka avgående styrelsemedlemmar Göran, Amanda och Daniel för väl utfört arbete och ett extra tack till vår avgående trogne revisor Larsa som tyvärr nu enbart kvarstår som revisorssuppleant.