AKTUELLT

Beachläger sommaren 2024

Beachsektorn

Anmälan till SVK’s Beachvolleybollläger på Rösjö Beach är öppen!

Alkohol- och drogpolicy

Sollentuna Volleys Fair Play policy

I Sollentuna Volley vill vi vinna varje pris
– men inte till varje pris

Vi utgår från att:

 • Såväl spelare som åskådare uppskattar en vinst med justa metoder.
 • Fair Play är att visa respekt för motståndare, medspelare och domare.

Därför:

 • tar vi fram en handlingsplan för hur vi ska agera om spelare, ledare eller supporters bryter mot god etik vid arenan.
 • arbetar vi medvetet för att volleyboll, i första hand ska vara roligt.
 • jobbar vi med att hålla Fair Play levande i föreningen i enlighet med All Fair konceptet.

Fair Play betyder för oss i Sollentuna Volley att vi har ett positivt samarbete mellan spelare, tränare, föräldrar och supporters för att föra våra prestationer framåt till många och stora vinster.


Alkohol- och drogpolicy
Alkohol och drogpolicy inom Sollentuna Volleybollklubb

Sollentuna Volleybollklubb tar aktivt ställning mot dopning, alkohol, tobak, nikotin och andra droger. Detta sker genom regler och information till barn och ungdomar som är verksamma i klubben. Reglerna och informationen är till för att förebygga så att barn och ungdomar undviker att prova, nyttja eller missbruka alla typer av droger

Svensk lagstiftning

 • Tobak får inte säljas till personer under 18 år
 • Folköl får inte säljas till personer under 18 år
 • Vin och sprit får inte säljas till personer under 20 år
 • Allt bruk, försäljning och innehav av narkotika är förbjudet
 • Dopning är förbjudet inom idrotten och kan enligt svensk lag vara olagligt

Sollentuna Volleybollklubbs regler för ungdomar och ungdomsledare

 • Inga alkoholdrycker eller andra typer av droger eller dopingpreparat ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar
 • Inget bruk av tobak eller andra nikotinprodukter ska förekomma bland omyndiga ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar.
 • Spelare eller ledare som bryter mot reglerna kan skickas hem och föräldrar kontaktas.