Kul att ni vill hjälpa till!

Resultatet i röstningen här bredvid var trevlig läsning för oss
klubbfunktionärer. Nu går vi från snack till verkstad. Maila ditt namn
och telefonnummer till Ann på ann turner på  sollentuna-vk.se så återkommer vi till dig som vill hjälpa till med affischering. Ju mer vi syns ju fler blir vi på läktaren!