Se inslaget om Sollentuna Volley!

Tv-Sollentuna var i hallen och filmade damlaget för några veckor sedan. Se inslaget på nätet.

www.tvsollentuna.se och klicka på v 38.