Ny funktion – Ladda upp bilder

Nu kan du själv ladda upp bilder till hemsidan för att göra artiklar lite roligare.

Detta fungerar bara när du är inloggad. Funktionen finns under Redigera Artiklar menyn där länken Ladda upp bild ligger.

Beskrivning om hur funktionen används finns i Word el PDF dokument som hittas under Användarmeny > Dokument > Hemsida. Att komma åt och ladda ner dokumenten kräver också att man är inloggad. Rekommenderad läsning!

OBS! Det går bara att ladda upp jpeg bilder denna väg. Uppladdningsfunktionen skalar bilden automatiskt till 365 x 320 el 640 x 480 åt dig.