Hur skapar jag en ny Kategori

En kategori är en underavdelning till en Sektion.
En Sektion är det som syns under Huvudmenyn.
Ex.vis:
Ungdom – är en Sektion
 Ungdomsinfo och
 F88 SVK C är kategorier

Vill du skapa en ny kategori, gör så här:

 • Klicka på Site-Admin efter inloggning. Logga in igen och välj Content/Ungdom/Ungdom Categories
 • Klicka på ikonen New (uppe till höger)
 • Skriv in titel – Gör titeln kort, detta är det namn som syns i
  menyerna. (Nomenklaturen för lag är ex.vis "SVK C – F88", håll den om
  det går,
  Ungdomssektorn är naturligtvis fri att skapa en egen, men till dess…
  😉
 • Categoryname – Detta kan vara ett längre namn, det syns i rubriken (headings)
 • Välj Access level: Public = Alla ser infon; Registered = Endast medlemmar ser infon; Special=Används inte.
 • Skriv in en lite beskrivning vad som gäller för Kategorin.
 • Klicka på save (uppe till höger)
 • Publicera den sedan, genom att klicka på den ikonen..

Nu är kategorin skapad.

Lägg sedan till den i Huvudmenyn så den syns:

 • Site/MenuManager/MainMenu

 • New

 • Välj Content_Category / Next

 • Välj den nyskapad kategorin

 • Välj sorteringsordning genom att ange Ungdom som Parent Item.

 • Välj accesslevel beroende på vem som skall se menyvalet, samma som ovan. (Dock ej samma funktion…)

 • Klicka på published.

Klar.